i përgjithshëm

Visure Requirements

Visure Requirements është shtet-i-artit-për zgjidhje të menaxhimit sipas kërkesave. Visure Requirements mbështet, analizën inxhinierike në menaxhimin e kërkesave dhe ripërdorimin

i përgjithshëm

Menaxhimi i Kërkesave

Pra, ju merrni atë që ju duhet! Definimi i qartë i kërkesave për sigurimin e rezultatit të dëshiruar. Prandaj, kërkesat

Menaxhimi i Projekteve

NEX.IT Metoda

Situata Përgatitja e planeve është subjekt i kufizimeve të shumta. Projektet e mëdha organizohet si projekte. Projektet kanë përfshirë një

Menaxhimi i Projekteve

Software Blue Ant

Blue Ant si “pikë e vetme e Informacionit” Blue Ant është 100% web-bazë me multi-projekte për menaxhimin e programeve që