Ngulit

Informata në bazë të ligjit / GJTV

wsop Informationsmanagement GmbH

Müllnergasse 4
A-1090 Vjenë

Telefoni: +43 1 315 1833
Fax: +43 1 804 8053-4654
Email: office@wsop.at

No – TVSH: ATU15138606

Regjistrimi komercial: 59856z, GJTV

Forma ligjore: GmbH

Bordi Drejtues

  • Ing. – Dipl. Walter Schanil
  • Ing. – Dipl. Leopold Weninger

Fusha e biznesit

  • Konsultime për Teknologjinë e Informacionit
  • Menaxhimi i Informacionit
  • Krijimi dhe Realizimi i Softuereve
  • Krijimi dhe Realizimi i Apliacioneve të Lidhura në Web (e-faqe)
  • Krijimi i Sistemeve dhe Mbështeja e Perdoruesve (user)
  • Ofrimi i Trajnimeve të Specializuara

Vini re

Për të gjitha lidhjet me faqe të tjera në internet:

Në përmbajtjen e faqeve të lidhura wsop nuk ka ndikim dhe prandaj nuk është përgjegjës për përmbajtjen, ose për përmbajtjen e tyre nuk mund të mbahen përgjegjës

Kushtet dhe Termat

Pronar, editor dhe botues: Fachverband Unternehmensberatung und Datenverarbeitung,
1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, Postfach 358.
Përgjegjës për përmbajtjen e: Mag. Herbert Bachmaier