i përgjithshëm

i përgjithshëm

Visure Requirements

Visure Requirements është shtet-i-artit-për zgjidhje të menaxhimit sipas kërkesave. Visure Requirements mbështet, analizën inxhinierike në menaxhimin e kërkesave dhe ripërdorimin e projekteve të shumta / në strukturat e produktit.Kjo e

i përgjithshëm

Menaxhimi i Kërkesave

Pra, ju merrni atë që ju duhet! Definimi i qartë i kërkesave për sigurimin e rezultatit të dëshiruar. Prandaj, kërkesat e menaxhmentit (“RDM”, Kërkesat Përkufizimi dhe Manaxhmenti) kane vendosur tashmë