Uncategorized @sq

Uncategorized @sq

NEX.IT Metoda

Situata Përgatitja e planeve është subjekt i kufizimeve të shumta. Projektet e mëdha organizohet si projekte. Projektet kanë përfshirë një objektiv të qartë, një periudhë të qartë me një pikë