NEX.IT Metoda

Situata Përgatitja e planeve është subjekt i kufizimeve të shumta. Projektet e mëdha organizohet si projekte. Projektet kanë përfshirë një objektiv të qartë, një periudhë të qartë me një pikë në fund të qartë, dhe të mjeteve të ndara qartë. Projekte ekzistojnë, por përveç detyrave të standardit, të tilla si shitje, administrimin, mirëmbajtjen dhe si,… NEX.IT Metoda weiterlesen