Visure Requirements

Visure Requirements është shtet-i-artit-për zgjidhje të menaxhimit sipas kërkesave. Visure Requirements mbështet, analizën inxhinierike në menaxhimin e kërkesave dhe ripërdorimin e projekteve të shumta / në strukturat e produktit.Kjo e bën të gjithë procesin e zhvillimit për zbatimin e projekteve të ndërlikuara që të sigurojë efikasitet, të matur dhe të qëndrueshëm.