Visure Requirements

Visure Requirements është shtet-i-artit-për zgjidhje të menaxhimit sipas kërkesave. Visure Requirements mbështet, analizën inxhinierike në menaxhimin e kërkesave dhe ripërdorimin e projekteve të shumta / në strukturat e produktit.Kjo e bën të gjithë procesin e zhvillimit për zbatimin e projekteve të ndërlikuara që të sigurojë efikasitet, të matur dhe të qëndrueshëm.

Menaxhimi i Kërkesave

Pra, ju merrni atë që ju duhet! Definimi i qartë i kërkesave për sigurimin e rezultatit të dëshiruar. Prandaj, kërkesat e menaxhmentit („RDM“, Kërkesat Përkufizimi dhe Manaxhmenti) kane vendosur tashmë veten parakusht të rëndësishëm për suksesin e projektit në ato organizata që veprojnë në një mjedis kompleks / teknikisht apo ekonomikisht.